Det nya året har inletts och det är ett jubileumsår för Finlands 100 år av självständighet. Verksamheten för året börjar ta form och den kommer att innehålla en hel del både aktuellt och traditionellt. Finlands 100 års jubileum skall synas i verksamheten på lämpligt sätt.

Närmast förestår överräckningen av broschyren om Ekenäs gamla stadshus den 30.1.2017 då sällskapet uppvaktar stadsdirektör Tom Simola.

Sällskapets årsmöte hålls 8 mars kl. 18 i Ekenäs Naturrum. Efter mötet talar Karl von Smitten kring synpunkter om social- och hälsovårdsreformen.