Vi ser utställningen  Carl-Gustaf Lilius i Galleri Elverket, Ekenäs. Lilius är årets konstnär i Galleri Elverkets utställningsserie Vinterklassiker. En mångsidig och originell konstnär som skrev, ritade, gjorde skulpturer, målade och diskuterade. Största delen av sitt livsverk gjorde Lilius i Hangö.
Nästa kulturbesök  är  Fiskars Museum.
Vi blir guidade i museibyggnaden på Hammarbacken. Bruksbornas liv presenteras  i vardag och fest från 1600-talet fram till i dag.
En alldelels ny utställning öppnas samma dag den 1.4.

 

 

 

Programmet

kl.  13            Galleri Elverket, Carl-Gustaf Lilius – guidning
kl. 13.45       startar Wikströms buss från ingången till Museigården
kl. 14.30       Kaffe/te med hembakad  örfil i Hammarbackens kafé
kl. 15.00       Fiskars Museum med guide
ca 16.00       avfärd från Fiskars
ca 16.30       ankomst  Ekenäs, Rådhustorget

Pris 30 € (25 € för sällskapets medlemmar)
I priset ingår buss, kaffe, guidningar samt inträdesavgift.
Betalning tas emot kontant i bussen.

Anmäl dig/er senast  24.3  till Vivika Elgh tel.  040 721 6544, e-post: vivika.elgh@gmail.com

Arr: Ekenässällskapet r.f.