I år kombinerar vi sällskapets traditionella JULGLÖGG med ett besök i KULTURARVSFABRIKEN i Ekenäs.
Västnylänningarnas kulturarv bevaras och vårdas i Ekenäs på Björknäs industriområde
i före detta läkemedelsfabriken Leiras.

I fabriken lagras det en del av västra Nylands sex professionella museers samlingar
(ca 44.000 st föremål)
Nu får besökarna bekanta sig museiföremålen bakom kulisserna (EKTA:s samling)
Efter guidningen av EKTA´s personal blir det glögg med tilltugg och trevlig samvaro.
Exkursionen startar från Rådhustorget 14.12 kl. 17.45 (buss).Tillfället (inkl. busstransport) är gratis för medlemmar.
Övriga 10 €.
Tag gärna en intresserad vän med.I bussen finns det plats för 31 pers.Anmälning till: Vivika Elgh, e-post: vivika.elgh(a)gmail.com tel. 040 721 6544 senast 7.12.VARMT VÄLKOMMEN!