Porträttet av Borgmästaren Harry Winqvist överläts till Staden

För ett par år sedan gjorde sällskapet en broschyr om porträtten som finns i gamla stadshuset i Ekenäs. Då konstaterade Mårten Johansson, tidigare stadsdierktör, att det sakndes ett porträtt på Harry Winqvist. Då föddes idén att låta måla ett porträtt som sällskapet skulle donera till staden. Sällskapet beslöt att på egen bekostnad anlita en konstnär Peik Bäckström för uppdraget. Ekenässällskapet…