Sällskapets årliga resa går till Sydengland

Sällskapets årliga resa infaller 25-30.9. Medlemmarna har haft möjlighet att rösta fram resmålet och valet föll på SYDENGLAND. Som bilaga Sydengland 5.3 finns hela programmet. Icke medlemmar är naturligtvis välkomna att delta i vår resa. Här kommer ett tillägg till priset 50 € eller så kan man ansluta sig redan nu till föreningen. Ni har nu…