Sällskapets årliga resa infaller 25-30.9. Medlemmarna har haft möjlighet att rösta fram resmålet och valet föll på SYDENGLAND.

Som bilaga Sydengland 5.3 finns hela programmet. Icke medlemmar är naturligtvis välkomna att delta i vår resa. Här kommer ett tillägg till priset 50 € eller så kan man

ansluta sig redan nu till föreningen.

Ni har nu möjlighet att anmäla ert intresse för resan. Anmälan senast måndag 26.3

till Vivika Elgh, e-post: vivika.elgh@gmail.com eller per telefon 040 721 6544.

Några medlemmar har redan hört av sig.

Resebyrå Frimanresor skickar till samtliga förhandsanmälda en förskottsfaktura 250 €  rätt snart efter den 26.3.

Ett programtillägg kommer att vara möjligt den 28.9/Dag 4. Bland intresserade finns ett önskemål om att besöka en konsert eller teater i Plymouth på kvällen.

Detta ingår inte i paketpriset. Vi återkommer med frågan när vi fått klarhet i septemberutbudet i Plymouth.

Hoppas reseprogrammet intresserar.

Med vänliga hälsningar

Ekenässällskapet r.f./styrelsen