Årsmötet hölls på Ekenäs naturum den 14 mars 2018 kl. 17.30. Efter mötet talade Linnéa Henriksson, forskare i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi om kommunernas användning av strategier.  Vid mötet återvaldes sällskapets ordförande Mats Enberg. Till ordinarie medlemmar i styrelsen valdes, Mikael Enberg, Stefan Högnabba, Monica Örnmark, Vivika Elgh och Ann-Christine Forsell. Till suppleanter valdes Linnéa Henriksson och Georg Lindroth. Den nya styrelsen konstituerade sig vid sitt möte 24.4.2018. Till vice ordförande valdes Stefan Högnabba, till sekreterare Monica Örnmark och till kassör utanför styrelsen Annika Metsämäki.

Ett medlemsbrev med information om kommande verksamhet publiceras inom den närmaste framtiden.