Alla medlemmar Nya som gamla önskas ett Gott Nytt År 2019. Det kommande året kommer vi att bjuda på en en hel del program och evenemang vi återkommer med mera information under januari. Det som redan är klart är att medlemsresan går till Portugal i månadsskiftet september – oktober. Som reseledare fungerar Micke Enberg. Exaktare datum meddelar vi senare. Föreningens årsmöte hålls den 11 mars. 2019 I samband med årsmötet föreläser biskop emeritus. Gustaf Björkstrand om Sigfrid Aron Forsius. Mötesplatsen och klockslaget meddelas senare. Vi kommer också att ordna en utflyckt till Vitsand med m/s Sunnan antingen i maj eller i augusti där Magnus Cederlöf skulle berätta om Vitsand och Krimkriget utgående från den bok han gett ut.

Styrelsen