KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Välkommen till Ekenässällskapets årsmöte i Ekenäs Församlingshem, Larssonsvägen 1 måndagen den 11 mars 2018 kl. 18.00. Vid mötet behandlas de i stadgarna föreskrivna ärendena. Efter mötesförhandlingarna kl. 19, håller professor em. Gustav Björkstrand ett föredrag om Sigfrid Aronus Forsius. Närmare information finns i bilagan