Välkommen till Ekenässällskapets årsmöte
i Ekenäs Församlingshem, Larssonsvägen 1
måndagen den 11 mars 2018 kl. 18.00. Vid mötet behandlas de i stadgarna föreskrivna ärendena.
Efter mötesförhandlingarna kl. 19, håller professor em. Gustav Björkstrand ett föredrag om Sigfrid Aronus Forsius. Närmare information finns i bilagan