Boken Småstadens ljus och lykta har utkommit

Ekenässällskapet har gett ut boken Småstadens ljus och lykta. En levnadsteckning över Carl Michael Fager (1880-1929), skriven av Olle Spring. C. M. Fager upplyste Ekenäs som den första chefen för stadens el-verk. Som den frispråkiga signaturen Cem i Västra Nyland riktade han offentlighetens ljus på fenomen och företeelser på sin hemort. I berättelsen om hans…