Ekenässällskapet har gett ut boken Småstadens ljus och lykta. En levnadsteckning över Carl Michael Fager (1880-1929), skriven av Olle Spring.

C. M. Fager upplyste Ekenäs som den första chefen för stadens el-verk. Som den frispråkiga signaturen Cem i Västra Nyland riktade han offentlighetens ljus på fenomen och företeelser på sin hemort. I berättelsen om hans aktiva liv speglas småstadens liv och leverne kring förra sekelskiftet.

Boken är inbunden, 304 sidor, illustrerad, ISBN 978-952-94-2188-6.

Pris 35 €. Boken finns i lokala bokhandlar men kan också beställas av Ekenässällskapet per e-post micke.enberg@hotmail.com eller per telefon 0500 508 831.