Det planerade årsmötet 26.3.2020 inhiberas på grund av Coronasituationen. Vi kallar till ett nytt möte så fort situationen det tillåter.

Medlemsresan till Albanien

På grund av virusepidemin har det slutliga beslutet om sällskapets planerade medlemsresa till Albanien 26.9-3.10.2020 senarelagts till juni. Närmare uppgifter ger Micke Enberg, tfn 0500 508 831, micke.enberg@hotmail.com

Vårens verksamhet

Planeringen av Stallörsparken är aktuell. Sällskapet ordnar i april en diskussion kring den.

I maj ordnas en uppföljning av vad som har hänt kring torget sedan Torgtävlingen 2001.

Vi återkommer med närmare information senare.