Ekenässällskapet har gett ut två böcker om Ekenäs: Vår lilla stad – ett urval av Sven Holmströms krönikor i Västra Nyland åren 1978-1997 (pris 15 euro), och den nya boken Småstadens ljus och lykta. En levnadsteckning över Carl Michael Fager (1880-1929), skriven av Olle Spring (pris 35 euro). Böckerna finns till salu i lokala bokhandlar men kan också beställas direkt av Ekenässällskapet per mejl micke.enberg@hotmail.com eller tfn 0500 508 831. 

VÅR LILLA STAD hette en krönika som signaturen Norman (redaktör Sven Holmström) hade i Västra Nyland i nära 20 år. Där noterade han ditt och datt, smått och stort som hände i hans hemstad Ekenäs. Där kunde han fritt kommentera finesser och finter i kommunalpolitiken. Där följde han med vad som timade i kyrka och församling. Där vakade han över den naturliga och bebyggda miljön och reagerade känsligt på ingrepp som hotade småstadsidyllen. Där kom han till tals med mänskorna i deras liv och verksamhet.
Författare: Sven Holmström, urval Olle Spring Utgivare Ekenässällskapet r.f Utgivningsår 2017 Pris 15 €

SMÅSTADENS LJUS OCH LYKTA. En levnadsteckning över Carl Michael Fager (1880-1929)

C. M. Fager upplyste Ekenäs som den första chefen för stadens el-verk. Som den frispråkiga signaturen Cem i Västra Nyland riktade han offentlighetens ljus på fenomen och företeelser på sin hemort. I berättelsen om hans aktiva liv speglas småstadens liv och leverne kring förra sekelskiftet.
Författare: Olle Spring Utgivare Ekenässällskapet r.f Utgivningsår 2019 Pris 35 €