Stallörsparken och Norra hamnen

Det rör på sig kring planerna för området Stallörsparken – Norra hamnen
och gällande dem ordnar vi en diskussion den 4 november kl. 18.00 i gamla sjukvårdsskolans
auditorium. Raseborgsvägen 5. Som inledare deltar Sven Holmberg, ordförande i planläggningsnämnden och planläggningsingenjör Johanna Laaksonen.

Medlemsresa 2021

Nu startar vi planeringen för nästa års resa och tar
gärna emot förslag som lämpligen kan skickas till Micke Enberg, tfn 0500 508 831,
micke.enberg@hotmail.com

Bokkalaset 5-9.11.2020

Årets kalas ordnas till största delen virtuellt på grund av pandemisituationen.
Mera om kalaset kan du läsa genom att klicka på Bokkalasets vinjett.

Du kan läsa mera om höstens verksamhet i Medlemsbrevet för september