Styrelsen träffade stadsarkitekten

Styrelsen träffade stadsarkitekten Johanna Backas för diskussion om aktuella planläggnings ärenden i Ekenäs området. Diskussionen var mycket intressant och informativ. Vi kom överens om att undersöka om vi skulle kunna ordna mera regelbundna informationstillfällen för våra medlemmar. Tanken är att vi skulle få till stånd en regelbunden uppföljning av hur planläggningen av olika områden i…