Styrelsen träffade stadsarkitekten Johanna Backas för diskussion om aktuella planläggnings ärenden i Ekenäs området. Diskussionen var mycket intressant och informativ. Vi kom överens om att undersöka om vi skulle kunna ordna mera regelbundna informationstillfällen för våra medlemmar. Tanken är att vi skulle få till stånd en regelbunden uppföljning av hur planläggningen av olika områden i Ekenäs framskrider och vilka eventuella nya planer som är på kommande. Vi återkommer med mera information om när ett första tillfälle går att ordna.