Årsmöte med info om Lydmanska huset

Sällskapets årsmöte hölls 27.3.2023. Efter mötesförhandlingarna berättade Arthur Aminoff om det Lydmanska huset, dess historia, renovering och framtidsplaner. Vid mötet återvaldes Mats Enberg till ordförande. Till styrelsen valdes Vivika Elgh, Monica Örnmark, Anne-Marie Munsterhjelm, Birgitta Nyberg och Linnéa Henriksson. Till suppleanter valdes Mikael Enberg och Patrik Bengtfolks.  Vid mötet godkändes bl.a. verksamhetsplanen för 2023 Arhur…