Ett initiativ till ett mera regelbundet proaktivt engagemang i planeringsfrågor i Ekenäsområdet har tagits. Styrelsen har fört en diskussion med stadsarkitekt Johanna Backas om aktuella och kommande planer i Ekenäsregionen. I diskussionen kom man överens om att försöka ordna mera regelbundna tillställningar för Ekenässällskapets medlemmar kring planläggningsärenden. Ett första tillfälle ordnas 30.11.23 kl. 18.00 i Gamla Sjukvårdsskolans auditorium, Raseborgsvägen 5. Johanna Backas berättar om aktuell planering och svarar på frågor.