Utflykt till Raseborgs Slottsruin torsdag 7.6

Sällskapet ordnar en Utflykt till den ståtliga slottsruinen som grundades på 1370 talet. Slottets historia är lång och mycket händelserik. Guiden Dan Idman kommer att berätta – närmast hålla en föreställning för oss om den gamla byggnaden och händelserna i och kring slottet. Bussen startar från Rådhustorget Kl.17.30 Pris: 15 € för medlem och övriga…

Årsmötet hölls 14.3.2018 med föredrag om kommunernas användning av strategier

Årsmötet hölls på Ekenäs naturum den 14 mars 2018 kl. 17.30. Efter mötet talade Linnéa Henriksson, forskare i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi om kommunernas användning av strategier.  Vid mötet återvaldes sällskapets ordförande Mats Enberg. Till ordinarie medlemmar i styrelsen valdes, Mikael Enberg, Stefan Högnabba, Monica Örnmark, Vivika Elgh och Ann-Christine Forsell. Till suppleanter valdes…

Sällskapets årliga resa går till Sydengland

Sällskapets årliga resa infaller 25-30.9. Medlemmarna har haft möjlighet att rösta fram resmålet och valet föll på SYDENGLAND. Som bilaga Sydengland 5.3 finns hela programmet. Icke medlemmar är naturligtvis välkomna att delta i vår resa. Här kommer ett tillägg till priset 50 € eller så kan man ansluta sig redan nu till föreningen. Ni har nu…

Välkommen till Ekenässällskapets årsmöte

Välkommen till Ekenässällskapets årsmöte i Ekenäs naturum, Strandallén onsdagen den 14 mars 2018 kl. 17.30 Vid mötet behandlas de i stadgarna nämnda årsmötesärendena. Efter avslutade mötesförhandlingar talar Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist under rubriken “Strategi för Raseborg – Vad är vi bra på och vad behöver vi utveckla”