Information om aktuella planeringsfrågor i Ekenäsområdet 30 november

Ett initiativ till ett mera regelbundet proaktivt engagemang i planeringsfrågor i Ekenäsområdet har tagits. Styrelsen har fört en diskussion med stadsarkitekt Johanna Backas om aktuella och kommande planer i Ekenäsregionen. I diskussionen kom man överens om att försöka ordna mera regelbundna tillställningar för Ekenässällskapets medlemmar kring planläggningsärenden. Ett första tillfälle ordnas 30.11.23 kl. 18.00 i…

Ekenäs på kartan – utställning och YouTube-film

Ekenässällskapet presenterar i samarbete med Västra Nylands museum en utställning om Ekenäs utveckling som ort och samhälle utgående från kartor från slutet av 1600-talet fram till i dag. Utställningen som hålls i Galleri Perspektivet i Ekenäs bibliotek, Raseborgsvägen 8, under tiden 16-30.11 2023 består av kartor och fotografier från olika skeden i stadens historia ur…

Försommarens konstupplevelse I Helsingfors 8.6

Ekenässällskapet ordnar en utfärd till Villa Hagasund och Ateneum På Villa Hagasund ser vi utställningen med Jörn Donners unika fotografier. Bildmaterialet hittades först efter Donners död och nu visas de som en retrospektiv utställning från 1951-68. Guidning och presentation av Bitte Westerlund och museets guide. Konstmuseet Ateneum har nyligen öppnat efter renovering. Förnyad samlingsutställning En…