Julglögg och besök i Kulturarvsfabriken torsdag 14.12 kl. 18-20

I år kombinerar vi sällskapets traditionella JULGLÖGG med ett besök i KULTURARVSFABRIKEN i Ekenäs. Västnylänningarnas kulturarv bevaras och vårdas i Ekenäs på Björknäs industriområde i före detta läkemedelsfabriken Leiras. I fabriken lagras det en del av västra Nylands sex professionella museers samlingar (ca 44.000 st föremål) Nu får besökarna bekanta sig museiföremålen bakom kulisserna (EKTA:s…