KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Välkommen till Ekenässällskapets årsmöte i Ekenäs Församlingshem, Larssonsvägen 1 måndagen den 11 mars 2018 kl. 18.00. Vid mötet behandlas de i stadgarna föreskrivna ärendena. Efter mötesförhandlingarna kl. 19, håller professor em. Gustav Björkstrand ett föredrag om Sigfrid Aronus Forsius. Närmare information finns i bilagan

Gott Nytt År 2019

Alla medlemmar Nya som gamla önskas ett Gott Nytt År 2019. Det kommande året kommer vi att bjuda på en en hel del program och evenemang vi återkommer med mera information under januari. Det som redan är klart är att medlemsresan går till Portugal i månadsskiftet september – oktober. Som reseledare fungerar Micke Enberg. Exaktare…

Vi besöker Riksdagen onsdag 24.10.2018

Ekenässällskapets nästa utfärd går till riksdagshuset i Helsingfors. Vi gör en rundvandring i den nyrenoverade granitborgen. Ett pietetsfullt hantverk, som blev färdigt hösten 2017. Under besöket träffar vi SFP riksdagsmannen Thomas Blomqvist från Tenala. Thomas berättar hur riksdagen arbetar. Friman Resor/Hangö Trafik, (49 personers buss) startar kl. 15.30 från Rådhustorget, Ekenäs kl. 19.30 avfärd från…