Välkommen till Ekenässällskapets årsmöte i Ekenäs naturum, Strandallén onsdagen den 14 mars 2018 kl. 17.30

Vid mötet behandlas de i stadgarna nämnda årsmötesärendena.

Efter avslutade mötesförhandlingar talar Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist under rubriken “Strategi för Raseborg – Vad är vi bra på och vad behöver vi utveckla”