Aktuellt

Årets 50 timmar konst med Bosse Österbergs Teckningar i Gastropub Ekta

Sällskapets traditionella utställning 50 timmar konst hölls 12-13 januari i Arkaden och Gastro pub Ekta. Vid vernissagen 11.1 presenterade Patrick Eriksson och Henrik Hulden från Visans vänner i Helsingfors utställningen och sjöng några av Bosses visor. Vernissagen besöktes av 57 medlemmar som fick njuta av ett glas vin och en ost talrik till framträdandet.

Detaljer

Information om aktuella planeringsfrågor i Ekenäsområdet 30 november

Ett initiativ till ett mera regelbundet proaktivt engagemang i planeringsfrågor i Ekenäsområdet har tagits. Styrelsen har fört en diskussion med stadsarkitekt Johanna Backas om aktuella och kommande planer i Ekenäsregionen. I diskussionen kom man överens om att försöka ordna mera regelbundna tillställningar för Ekenässällskapets medlemmar kring planläggningsärenden. Ett första tillfälle ordnas 30.11.23 kl. 18.00 i…

Detaljer

Ekenäs på kartan – utställning och YouTube-film

Ekenässällskapet presenterar i samarbete med Västra Nylands museum en utställning om Ekenäs utveckling som ort och samhälle utgående från kartor från slutet av 1600-talet fram till i dag. Utställningen som hålls i Galleri Perspektivet i Ekenäs bibliotek, Raseborgsvägen 8, under tiden 16-30.11 2023 består av kartor och fotografier från olika skeden i stadens historia ur…

Detaljer