Aktuellt

Försommarens konstupplevelse I Helsingfors 8.6

Ekenässällskapet ordnar en utfärd till Villa Hagasund och Ateneum På Villa Hagasund ser vi utställningen med Jörn Donners unika fotografier. Bildmaterialet hittades först efter Donners död och nu visas de som en retrospektiv utställning från 1951-68. Guidning och presentation av Bitte Westerlund och museets guide. Konstmuseet Ateneum har nyligen öppnat efter renovering. Förnyad samlingsutställning En…

Detaljer

Årsmöte med info om Lydmanska huset

Sällskapets årsmöte hölls 27.3.2023. Efter mötesförhandlingarna berättade Arthur Aminoff om det Lydmanska huset, dess historia, renovering och framtidsplaner. Vid mötet återvaldes Mats Enberg till ordförande. Till styrelsen valdes Vivika Elgh, Monica Örnmark, Anne-Marie Munsterhjelm, Birgitta Nyberg och Linnéa Henriksson. Till suppleanter valdes Mikael Enberg och Patrik Bengtfolks.  Vid mötet godkändes bl.a. verksamhetsplanen för 2023 Arhur…

Detaljer

Styrelsen träffade stadsarkitekten

Styrelsen träffade stadsarkitekten Johanna Backas för diskussion om aktuella planläggnings ärenden i Ekenäs området. Diskussionen var mycket intressant och informativ. Vi kom överens om att undersöka om vi skulle kunna ordna mera regelbundna informationstillfällen för våra medlemmar. Tanken är att vi skulle få till stånd en regelbunden uppföljning av hur planläggningen av olika områden i…

Detaljer