Årsmötet, och kommande verksamhet

Vid sällskapets årsmöte 24.3.2022 omvaldes Mats Enberg till ordförande. Till styrelsen valdes Stefan Högnabba, Vivika Elgh, Monica Örnmark, Georg Lindroth och Anne-Marie Munsterhjelm. Till suppleanter valdes Mikael Enberg och Gitta Nyberg. Vid mötet godkändes verksamhetsplanen för 2022. Här följer några plock ur den. Du kan också läsa mera i vårt medlemsbrev Resa till Kotka och…

Detaljer