Tiderna präglas fortsättningsvis av restriktioner. Vi hoppas ändå på en ljusning och planerar verksamheten så gott det går. Styrelsen har nu gjort upp planer som vi hoppas ska gå att förverkliga under året. Du kan läsa mera om vad som planeras i vårt medlemsbrev . Årsmötet borde enligt stadgarna hållas inom mars månad. På grund av pandemiläget blir vi dess värre tvungna att skjuta det på framtiden. Vi meddelar så fort som möjligt om när det kan hållas.