Ekenässällskapet presenterar i samarbete med Västra Nylands museum en utställning om Ekenäs utveckling som ort och samhälle utgående från kartor från slutet av 1600-talet fram till i dag. Utställningen som hålls i Galleri Perspektivet i Ekenäs bibliotek, Raseborgsvägen 8, under tiden 16-30.11 2023 består av kartor och fotografier från olika skeden i stadens historia ur Västra Nylands museums samlingar.
En YouTube-film med samma tema publiceras och är tillgänglig via Ekenässällskapets hemsida den 17.11.2023.

Vi tackar våra bidragsgivare: Emelie och Rudolf Gesellius fond, Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse, Kungsgårdsstiftelsen, Raseborgs stad, Stiftelsen för Ekenäs Sparbank och Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen.