Verksamheten startar stegvis i höst

Vi lever fortsättningsvis i exceptionella tider där vi får försöka improvisera och ordna vår verksamhet på nya sätt. Vårens program har på grund av undantagsförhållandena blivit oförverkligad men vi hoppas nu på att stegvis sätta igång i höst. Årsmötet Vi har preliminära planer på att ordna Ekenässällskapets årsmöte i augusti eller september som en utomhustillställning…

Tid att läsa lokalhistoria?

Ekenässällskapet har gett ut två böcker om Ekenäs: Vår lilla stad – ett urval av Sven Holmströms krönikor i Västra Nyland åren 1978-1997 (pris 15 euro), och den nya boken Småstadens ljus och lykta. En levnadsteckning över Carl Michael Fager (1880-1929), skriven av Olle Spring (pris 35 euro). Böckerna finns till salu i lokala bokhandlar…

Ekenässällskapets årsmöte inhiberas på grund av Coronasituationen

Det planerade årsmötet 26.3.2020 inhiberas på grund av Coronasituationen. Vi kallar till ett nytt möte så fort situationen det tillåter. Medlemsresan till Albanien På grund av virusepidemin har det slutliga beslutet om sällskapets planerade medlemsresa till Albanien 26.9-3.10.2020 senarelagts till juni. Närmare uppgifter ger Micke Enberg, tfn 0500 508 831, micke.enberg@hotmail.com Vårens verksamhet Planeringen av Stallörsparken…

50 TIMMAR KONST 14.12 – 15.12

Vi fortsätter sattsningen på korta konstutställningar i utrymmen man kanske inte alltid förknippar med utställningar. Årets utställning handlar om Ekenäskonstnären Bore Forsbäcks tavlor. Utrymmet är Novia Starup Factory, Raseborgsvägen 9. Utställningen är öppen kl. 11 – 16. I bilagan hittar du mera information om Bore Forsbäck.

Boken Småstadens ljus och lykta har utkommit

Ekenässällskapet har gett ut boken Småstadens ljus och lykta. En levnadsteckning över Carl Michael Fager (1880-1929), skriven av Olle Spring. C. M. Fager upplyste Ekenäs som den första chefen för stadens el-verk. Som den frispråkiga signaturen Cem i Västra Nyland riktade han offentlighetens ljus på fenomen och företeelser på sin hemort. I berättelsen om hans…