Välkommen till Ekenässällskapets årsmöte

Välkommen till Ekenässällskapets årsmöte i Ekenäs naturum, Strandallén onsdagen den 14 mars 2018 kl. 17.30 Vid mötet behandlas de i stadgarna nämnda årsmötesärendena. Efter avslutade mötesförhandlingar talar Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist under rubriken “Strategi för Raseborg – Vad är vi bra på och vad behöver vi utveckla”  

Porträttet av Borgmästaren Harry Winqvist överläts till Staden

För ett par år sedan gjorde sällskapet en broschyr om porträtten som finns i gamla stadshuset i Ekenäs. Då konstaterade Mårten Johansson, tidigare stadsdierktör, att det sakndes ett porträtt på Harry Winqvist. Då föddes idén att låta måla ett porträtt som sällskapet skulle donera till staden. Sällskapet beslöt att på egen bekostnad anlita en konstnär Peik Bäckström för uppdraget. Ekenässällskapet…

Persongatunamn i Ekenäs Rundtur 10.2.2018

Magnus Cederlöf har kommit ut med en bok om persongatunamn i Ekenäs. Ekenässällskapet ordnar en rundtur med författaren som guide. Bussen startar kl. 14.00 från Rådhustorget och lämnar gruppen vid Galleri Elverket ca kl. 15. Vi besöker galleriet som ställer ut årets Vinterklassiker EVA TÖRNWALL – COLLIN Curatorn för publikarbete vid Pro Artibus guidar och…

Gott Nytt År 2018

Ekenässällskapet önskar alla ett gott nytt år 2018 Under det nya året kommer vi att ordna olika aktiviteter och evenemang som vi hoppas skall kännas intressanta och meningsfulla. Närmaste händelser är Porträtt av borgmästare Harry Winqvist Sällskapet överlåter porträttet till staden vid en ceremoni i Stadshuset 1.2.2018. Det har då gått 100 år sedan Harry…